Pædagogisk praksis

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER

I det daglige pædagogiske arbejde vil der gennem året blive arbejdet ud fra læreplanstemaerne med fokus på de forskellige læreplans temaer . Vi arbejder efter KOMPAS metoden

Dagene vil blive tilrettelagt med en vekselvirkning mellem projekter i mindre grupper, hvor børnene er aldersopdelte, og den store gruppe med fælles aktiviteter for hele stuen.
 
De daglige pædagogiske aktiviteter skal sikre et udviklende, legende og lærende miljø for børnene.

 

 

Vi vil til stadighed have fokus på

 

LEG

 fordi:

- i legen bearbejder og tilegner barnet forskellige oplevelser

- i legen bearbejder og afreagerer barnet forskellige oplevelser og indtryk

- i legen samler barnet  erfaringer.

- i legen udvikles barnets fantasi

- i legen udvikles barnets koncentration

- i legen udvikles barnets abstrakte tænkning.